Revision

RTS kan tilbyde at udføre lovpligtig revision med henblik på påtegning af årsregnskaber.

Vi arbejder med topmoderne revisionsmetoder, der er målrettet efter den enkelte kundes specifikke forhold, og revisionsarbejdet udføres til en fast aftalt pris eller efter tidsforbrug.

Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan lokalisere netop dine og din virksomheds behov.

Fravalg af revision

Virksomheder i regnskabsklasse B har siden 2012 haft mulighed for at få udført en udvidet gennemgang af årsregnskabet i stedet for en fuld revision.

Også mindre holdingselskaber er omfattet af dette, og kan fravælge at lade årsregnskabet revidere, eller alternativt få udført en udvidet gennemgang.

Betingelserne for helt at kunne fravælge revision

  • Nettoomsætning under 8 mio. kr.
  • Balancesum under 4 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på under 12

Alle selskaber omfattet af Regnskabsklasse B kan anvende reglerne om udvidet gennemgang i stedet for en fuld revision.

Beslutninger om anvendelse af reglerne om udvidet gennemgang i stedet for revision eller fravalg af revision af årsregnskabet kan alene træffes på virksomhedens ordinære generalforsamling, og kan derfor kun besluttes med fremadrettet virkning.

Revisionsfirmaet Tage Sørensen
Revisionsfirmaet Tage Sørensen
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Slotsgade 14A, 1. sal 
3400 Hillerød Vis vej

Telefon: 48 16 86 86

E-mail: ts@tsas.dk

CVR: 34 87 97 53

Send sikker mail